Löparfesten

Partners

Papricaloppet

Papricaloppet är ett lopp för de som har ”spring i benen” och är upp till 12 år. Banan slingrar sig i barnvänlig och bilfri miljö på området runt ryttarstadion i Falsterbo. Alla får medalj!