Löparfesten förbereder inför 2017

Glöm inte att boka 2017 års Löparfest lördagen den 16 September!