Ändrad bansträckning på grund av vägarbeten

På grund av ett vägarbete så har vi fått göra en liten justering av våra lopp. Korsningen Gallehejdevägen/Clemensagervägen till Clemensagervägen/Råbockavägen är avstängd. Vi har istället dragit rundan Clemensagervägen in på Gallehejdevägen och vidare in på Nordanvägen över Kringelhejdevägen. 5 km fortsätter till vänster in på Möllemadsvägen. 10 km och halvmaran svänger till höger ut på Möllemadsvägen för att fortsätta in på Råbockavägen.

Vägvakter finns på plats för att undvika att man springer fel och vi beklagar självklart denna sena information vi fått till oss så tätt inpå loppet.