Partners

Företagsanmälan

Sunda medarbetare mår bättre och presterar bättre! Att sponsra personalens deltagande på Löparfesten är ett bra sätt att både skapa ”vi-känsla” och investera i medarbetares välbefinnande. Bjud dina kunder på en hälsosam aktivitet som förenar nytta med nöje. Gör Löparfesten till en trevlig och givande dag där alla är vinnare!

Företag som anmäler minst 5 personer erbjuds även picknick.

För mer information om företagsanmälan och picknick, skicka ett email till foretagsanmalan@loparfesten.se