Covid-19

Under rådande omständigheter väntar vi med att öppna anmälan till Löparfesten tills Folkhälsomyndigheten släpper på förbudet om sammankomster på fler än 50 person.
Vi planerar att genomföra loppet och att anmälan kommer att öppna när riktlinjerna ändrar sig